ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

Τοπικαί εορταί - Λιτανείαι:

1) Ιερού Σκηνώματος Αγίου Σπυρίδωνος α) 12 Δεκεμβρίου (μνήμη) και β) τετράκις ανά έτος εις ανάμνησιν ισαρίθμων θαυμάτων: Ι. Κυριακή των Βαΐων ΙΙ. Μ. Σάββατο ΙΙΙ. Την 11ην  Αυγούστου και ΙΙΙΙ. την Α΄ Κυριακή εκάστου μηνός Νοεμβρίου, οπότε τελούνται Λιτανείαι του Ιερού  Λειψάνου. Κατά το έτος 1985 μετεφέρθη από Ρώμην εις Κέρκυραν τεμάχιον Ιερού Λειψάνου της δεξιάς χειρός του Αγίου Σπυρίδωνος, το οποίον συλλιτανεύεται με το όλον Ιερόν Λείψανον του Αγίου.

2) Ιερού Λειψάνου Αγίας Θεοδώρας της Αυγούστας: α) 11ην Φεβρουαρίου επί τη μνήμη της Άγ. Θεοδώρας της Αυγούστας και β) Κυριακή  της Ορθοδοξίας Λιτάνευσις του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Θεοδώρας.

3) Τη 29η Απριλίου μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ιάσονος και Σωσιπάτρου και Αγίας Παρθενομάρτυρος Κερκύρας.

4) Τη 19η Ιανουαρίου μνήμη του Αγ. Αρσενίου Μητροπολίτου Κερκύρας, οπότε λιτανεύεται η λάρναξ των ιερών λειψάνων του Αγίου Αρσενίου.

5) τη 10η Φεβρουαρίου μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους πολιούχου Παξών.

6) Τη 29η Ιουνίου λιτάνευσις της Ι. Εικόνος του Αγίου Αποστόλου Γαΐου, εις Γάιον Παξών.

7) Τη Β΄ Κυριακή του Ματθαίου μνήμη του Αγίου Απολλοδώρου επισκόπου Κερκύρας. Ούτος ανήκει εις την χορείαν των 318 Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ εν Νικαία Οικ. Συνόδου, κατά το έτος 325.

8) Τη 17η Μαΐου μνήμη του Αγίου Αθανασίου Επισκόπου Χριστιανουπόλεως του Κερκυραίου.

9) Τη 10η Νοεμβρίου μνήμη του Αγίου Αρσενίου  του Καππαδόκου, κοιμηθέντος εν Κερκύρα  το  έτος  1924. Ο τάφος του ευρίσκεται εις το Δημοτικόν Κοιμητήριον της Κέρκυρας εις το προάστειον της Γαρίτσας.

10) Τη 15η Μαΐου μνήμη του Αγίου Βαρβάρου του Πενταπολίτου.

Ιερά Λείψανα: 1) Αγίου και Θαυματουργού Σπυρίδωνος, 2) Αγίας Θεοδώρας της Αυγούστης, 3) Αγίων Αποστόλων Ιάσονος, Σωσιπάτρου και Αγίας Παρθενομάρτυρος Κερκύρας, 4) Αγίου Αρσενίου Μητροπολίτου Κερκύρας, 5) Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου και άλλων Αγίων και Μαρτύρων.

 Τοπικοί Άγιοι: 1) Άγιοι Απόστολοι Ιάσων και Σωσίπατρος και Κερκύρα, 2) Άγιος Αρσένιος Μητροπολίτης Κερκύρας, 3) Άγιος Αθανάσιος Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως ο Κερκυραίος, 4) Άγιος Απόστολος Γάιος εις Παξούς, 5) Άγιοι Επτά Μάρτυρες εις Κέρκυραν, 6) Άγιος Απολλόδωρος επίσκοπος Κερκύρας και 6) Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης.

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ